За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “Разлог Енерджи Парк” ЕАД за издаване на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект.

27.12.2011 г.PDF документ 213.75KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от “Разлог Енерджи Парк” ЕАД за издаване на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 27.12.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.