За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад и проект на решение относно утвърждаване/изменение на цени за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води на „Водоснабдяване и кaнализация–С” ЕООД, гр. Стрелча. Заседанието ще започне от 10.00 ч.на 13.12.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

13.12.2011 г.ZIP документ 244.81KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад и проект на решение относно утвърждаване/изменение на цени за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води на „Водоснабдяване и кaнализация–С” ЕООД, гр. Стрелча. Заседанието ще започне от 10.00 ч.на 13.12.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.