За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на лицензия № Л-141-11/13.08.2004 г. издадена на „ЕВН България Електроснабдяване” АД за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 13.12.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

13.12.2011 г.PDF документ 137.26KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на лицензия № Л-141-11/13.08.2004 г. издадена на „ЕВН България Електроснабдяване” АД за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 13.12.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.