За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на Решение по доклад относно утвърждаване на „Костинбродгаз”ООД цени, приложими на територията на община Костинброд при продължителност на регулаторния период от 2011г. до 2015 г. включително. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 13.12.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

13.12.2011 г.PDF документ 89.42KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на Решение по доклад относно утвърждаване на „Костинбродгаз”ООД цени, приложими на територията на община Костинброд при продължителност на регулаторния период от 2011г. до 2015 г. включително. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 13.12.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.