За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад по заявление вх. № E-ЗЛР-И-82/23.11.2011г., подадено от „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД за изменение на лицензия № Л-320-01/18.01.2010г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект.

06.12.2011 г.PDF документ 101.32KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад по заявление вх. № E-ЗЛР-И-82/23.11.2011г., подадено от „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” АД за изменение на лицензия № Л-320-01/18.01.2010г. за дейността „производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 06.12.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.