За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад по заявление вх. № E-ЗЛР-Л-65/30.09.2011 г., подадено от “Енерджи Партс” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”.

06.12.2011 г.PDF документ 120.14KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад по заявление вх. № E-ЗЛР-Л-65/30.09.2011 г., подадено от “Енерджи Партс” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 06.12.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.