За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player2. ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на Община Костинброд. Заседанието ще започне от 11.00 ч. на 29.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

29.11.2011 г.PDF документ 189.31KB 2. ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на Община Костинброд. Заседанието ще започне от 11.00 ч. на 29.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.