За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash player1. ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план за територията на община Костинброд за периода 2011 – 2015 г. на Костинбродгаз” ООД. Заседанието ще започне от 11.00 ч. на 29.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

29.11.2011 г.PDF документ 189.51KB 1. ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно одобряване на бизнес план за територията на община Костинброд за периода 2011 – 2015 г. на Костинбродгаз” ООД. Заседанието ще започне от 11.00 ч. на 29.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.