За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно одобрение „Общи условия на договорите между „Топлофикация Русе” ЕАД и търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия между потребителите в сграда – етажна собственост”. Заседанието ще започне от 10.30 ч. на 29.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4 , зала № 4.

29.11.2011 г.PDF документ 132.71KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно одобрение „Общи условия на договорите между „Топлофикация Русе” ЕАД и търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия между потребителите в сграда – етажна собственост”. Заседанието ще започне от 10.30 ч. на 29.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4 , зала № 4.