За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, издадена на “Далкия Варна” ЕАД, гр. Варна Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 29.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4 , зала № 4.

29.11.2011 г.PDF документ 339.74KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение/допълнение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, издадена на “Далкия Варна” ЕАД, гр. Варна Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 29.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4 , зала № 4.