За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване цени без ДДС и ценообразуващи елементи за услугите доставяне на вода на потребителите, доставяне на вода на друг В и К оператор, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград. Общественото обсъждане ще започне от 10.00 ч. на 22.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10 , ет.4 , зала № 4.

22.11.2011 г.PDF документ 115.29KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване цени без ДДС и ценообразуващи елементи за услугите доставяне на вода на потребителите, доставяне на вода на друг В и К оператор, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград. Общественото обсъждане ще започне от 10.00 ч. на 22.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.