За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на Решение за утвърждаване пределна цена на топлинната енергия и определяне преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от „Топлофикация Разград” ЕАД, за първия ценови период от нов регулаторен период. Заседанието ще започне от 10.30 ч. на 15.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

15.11.2011 г.PDF документ 79.84KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на Решение за утвърждаване пределна цена на топлинната енергия и определяне преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от „Топлофикация Разград” ЕАД, за първия ценови период от нов регулаторен период. Заседанието ще започне от 10.30 ч. на 15.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.