За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на Решение за утвърждаване пределна цена на топлинната енергия и определяне преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, за първия ценови период от нов регулаторен период. Заседанието ще започне от 10.30 ч. на 15.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

15.11.2011 г.PDF документ 78.44KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на Решение за утвърждаване пределна цена на топлинната енергия и определяне преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, за първия ценови период от нов регулаторен период. Заседанието ще започне от 10.30 ч. на 15.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.