За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-72/21.10.2011 г., подадено от „Ритъм-4-ТБ” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 15.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

15.11.2011 г.PDF документ 171.4KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад по заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-72/21.10.2011 г., подадено от „Ритъм-4-ТБ” ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 15.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.