За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-58/15.09.2011 г., подадено от „Енемона Ютилитис” АД за изменение на лицензия № Л-201-15/27.02.2006 г.за дейността „търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 15.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.

15.11.2011 г.PDF документ 99.93KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад по заявление с вх. № E-ЗЛР-И-58/15.09.2011 г., подадено от „Енемона Ютилитис” АД за изменение на лицензия № Л-201-15/27.02.2006 г.за дейността „търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 15.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.