За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Чепеларе и курортен комплекс Пампорово на „Си Ен Джи Марица” ООД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 08.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул."Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.

08.11.2011 г.PDF документ 188.82KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Чепеларе и курортен комплекс Пампорово на „Си Ен Джи Марица” ООД.