За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Чепеларе на „Си Ен Джи Марица” ООД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 08.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул."Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4

08.11.2011 г.PDF документ 270.04KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Чепеларе на „Си Ен Джи Марица” ООД.