За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление за утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител пара и определяне на цена електрическа енергия от комбинирано производство на „ТЕЦ Г. Оряховица” ЕАД, гр. Стара Загора за първата година от нов регулаторен период.

01.11.2011 г.PDF документ 184.58KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление вх. № Е-14-55-11/01.09.2011 г. за утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител пара и определяне на цена електрическа енергия от комбинирано производство на „ТЕЦ Г. Оряховица” ЕАД, гр. Стара Загора за първата година от нов регулаторен период. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 01.11.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.