За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, приета с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2004 г., (обн., ДВ. бр. 53 от 22 юни 2004г., изм. ДВ. бр. 78 от 30 септември 2005г., изм. ДВ. бр. 11 от 5 февруари 2008г., изм. ДВ. бр. 93 от 24 ноември 2009г., изм. ДВ. бр. 58 от 30 юли 2010г.).

11.10.2011 г.PDF документ 194.9KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, приета с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2004 г., (обн., ДВ. бр. 53 от 22 юни 2004г., изм. ДВ. бр. 78 от 30 септември 2005г., изм. ДВ. бр. 11 от 5 февруари 2008г., изм. ДВ. бр. 93 от 24 ноември 2009г., изм. ДВ. бр. 58 от 30 юли 2010г.). Общественото обсъждане ще се проведе на 11.10.2011 г. от 10.00 ч. в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4. Съобщението е поставено на интернет страницата на ДКЕВР на 05.10.2011 г.