За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление за изменение на лицензия №Л-032-03/15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, издадена на „Топлофикация София” ЕАД, гр. София.

04.10.2011 г.PDF документ 201.73KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление за изменение на лицензия №Л-032-03/15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, издадена на „Топлофикация София” ЕАД, гр. София. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.10.2011 г . в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.