За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за утвърждаване на цени на "Правецгаз 1" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на обособената територия на Община Правец.

04.10.2011 г.PDF документ 190.89KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за утвърждаване на цени на "Правецгаз 1" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на обособената територия на Община Правец. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 04.10.2011 г . в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.