За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение на цените на топлинна и електрическа енергия в резултат на предложено изменение на цената на природния газ за ІV-то тримесечие на 2011 г. с доклад вх. № Е-Дк-439/16.09.2011 г. на 27.09.2011 г.

27.09.2011 г.PDF документ 190.43KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно относно изменение на цените на топлинна и електрическа енергия в резултат на предложено изменение на цената на природния газ за ІV-то тримесечие на 2011 г. с доклад вх. № Е-Дк-439/16.09.2011 г. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 27.09.2011 г . в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.