За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-46/29.07.2011г., подадено от „Енергопроект Ютилитис” ООД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия

27.09.2011 г.PDF документ 146.34KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-46/29.07.2011г., подадено от „Енергопроект Ютилитис” ООД за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 27.09.2011 г . в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.