За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за отнемане издадената на "ЕН КО ГЕН" АД лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”.

20.09.2011 г.PDF документ 140.91KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за отнемане издадената на "ЕН КО ГЕН" АД лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 20.09.2011 г . в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.