За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление за изменение/допълнение на лицензия №Л-271-03/28.07.2008 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, издадена на “В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД, гр. Петрич.

30.08.2011 г.PDF документ 169.95KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление за изменение/допълнение на лицензия №Л-271-03/28.07.2008 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, издадена на “В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД, гр. Петрич.Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 30.08.2011 г . в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.