За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление от „Ситигаз България” АД за изменение и допълнение на лицензиите за извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Тракия” чрез присъединяване на общините Павел баня и Гурково към тази територия.

26.07.2011 г.PDF документ 310.78KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление от „Ситигаз България” АД за изменение и допълнение на лицензиите за извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Тракия” чрез присъединяване на общините Павел баня и Гурково към тази територия. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 26.07.2011 г . в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.