За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление от „Фючър Енерджи” ЕООД с искане за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”.

19.07.2011 г.PDF документ 154.48KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление от „Фючър Енерджи” ЕООД с искане за издаване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 19.07.2011 г . в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.