За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за утвърждаване на цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Свиленград на "Свиленград - Газ" АД.

21.06.2011 г.PDF документ 206.35KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за утвърждаване на цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Свиленград на "Свиленград - Газ" АД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 21.06.2011 г. в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.