За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа на „Кнежа газ” ООД.

31.05.2011 г.PDF документ 182.66KB ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане на проект на решение относно утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа на „Кнежа газ” ООД. Общественото обсъждане ще започне от 11.00 ч. на 31.05.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.