За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливането на „Сигаз” ЕАД в „Ситигаз България” АД и за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Силистра

31.05.2011 г.PDF документ 286.22KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливането на „Сигаз” ЕАД в „Ситигаз България” АД и за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Силистра. Заседанието ще започне от 11.00 ч. на 31.05.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4.