За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Силистра. На „Ситигаз България” АД

31.05.2011 г.PDF документ 185.82KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Силистра. На „Ситигаз България” АД. Заседанието ще започне от 11.00 ч. на 31.05.2011 г . в сградата на Комисията – бул. «Дондуков» 8-10, ет.4, зала № 4