За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД за изменение на лицензия № Л-315-01/14.12.2009г. за дейността “производство на електрическа енергия”.

19.04.2011 г.PDF документ 131.92KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД за изменение на лицензия № Л-315-01/14.12.2009г. за дейността “производство на електрическа енергия”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 19.04.2011 г . в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.