За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „АСМ-БГ Инвестиции” АД за изменение на лицензия № Л-320-01/18.01.2010г. за дейността “производство на електрическа енергия” .

19.04.2011 г.PDF документ 130.53KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление от „АСМ-БГ Инвестиции” АД за изменение на лицензия № Л-320-01/18.01.2010г. за дейността “производство на електрическа енергия” . Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 19.04.2011 г . в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.