За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени за услугата пречистване на отпадъчните води на „ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир при прилагане на метода „норма на възвръщаемост на капитала ”.

19.04.2011 г.PDF документ 182.11KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени за услугата пречистване на отпадъчните води на „ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир при прилагане на метода „норма на възвръщаемост на капитала ”. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 19.04.2011 г . в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.