За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление от “М Строй Солар - Мъглиж” ЕООД за издаване на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект.

19.04.2011 г.PDF документ 193.4KB ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно подадено заявление от “М Строй Солар - Мъглиж” ЕООД за издаване на лицензия за дейността “производство на електрическа енергия” преди изграждане на енергийния обект. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 19.04.2011 г . в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.