За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени

22.03.2011 г.

ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно утвърждаване на цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия Мизия с включена територия на община Бяла Слатина на "Черноморска технологична компания" АД. Заседанието ще започне от 10.00 ч. на 22.03.2011 г . в сградата на Комисията – бул. "Дондуков" 8-10, ет.4, зала № 4.

PDF документ 179.73KB утвърждаване на цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия Мизия с включена територия на община Бяла Слатина на "Черноморска технологична компания" АД