За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение/допълнение на лицензии

22.03.2011 г.

ДКЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно изменение/допълнение на лицензии за извършване на дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за обособена територия "Мизия" чрез присъединяване на община Бяла Слатина към тази територия на "Черноморска технологична компания" АД.

PDF документ 293.32KB доклад относно изменение/допълнение на лицензии за извършване на дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за обособена територия "Мизия" чрез присъединяване на община Бяла Слатина към тази територия на "Черноморска технологична компания" АД.