За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 09.08.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление от „Топлофикация - Бургас” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия.

09.08.2017 г.PDF документ 390.34KB Доклад по заявление от „Топлофикация - Бургас” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия.