За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 09.08.2017 г. (сряда) от 10.10 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление от "КарловоГаз" ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово за периода 2017-2021 г.

09.08.2017 г.PDF документ 738.6KB Доклад по заявление от "КарловоГаз" ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово за периода 2017-2021 г.