За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 25.07.2017 г. (вторник) от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление от "Булгартрансгаз" ЕАД за утвърждаване на необходими годишни приходи за периода 2017-2019 г.

25.07.2017 г.PDF документ 972.75KB Доклад по заявление от "Булгартрансгаз" ЕАД за утвърждаване на необходими годишни приходи за периода 2017-2019 г.