За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 25.07.2017 г. (вторник) от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление от "Булгартрансгаз" ЕАД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността "пренос на природен газ" през газопреносните мрежи за периода 2017-2019 г.

25.07.2017 г.PDF документ 1.24MB Доклад по заявление от "Булгартрансгаз" ЕАД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността "пренос на природен газ" през газопреносните мрежи за периода 2017-2019 г.