За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 19.07.2017 г. от 10.15 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „ВиК” ООД, гр. Монтана и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК” ООД, гр. Монтана

19.07.2017 г.PDF документ 797.56KB Проект на решение за одобряване на бизнес плана на „ВиК” ООД, гр. Монтана и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК” ООД, гр. Монтана