За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 19.07.2017 г. от 10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-28-8 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-28-7 от 05.07.2017 г., и заявление с вх. № В-17-28-9 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-28-6 от 05.07.2017 г.

19.07.2017 г.PDF документ 2.04MB Доклад относно за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК” ООД, гр. Монтана като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги