За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 19.07.2017 г. от 10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-37-7 от 04.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-37-7 от 24.10.2016 г., с вх. № В-17-37-7 от 01.11.2016 г. и с вх. № В-17-37-5 от 29.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-37-8 от 04.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-37-6 от 29.06.2017 г.

19.07.2017 г.PDF документ 1.8MB Доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД, гр. Перник като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги