За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.07.2017 г. (четвъртък) от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-45-14 от 26.04.2017 г. от "Булгартрансгаз" ЕАД за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2026 г.

13.07.2017 г.PDF документ 859KB Доклад по заявление с вх. № Е-15-45-14 от 26.04.2017 г. от "Булгартрансгаз" ЕАД
ZIP документ 4.75MB Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2026 г