За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 05.07.2017 г. от 11 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-47-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-47-11 от 16.06.2017 г., и заявление с вх. № В-17-47-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-47-5 от 16.06.2017 г.

05.07.2017 г.PDF документ 1.41MB Доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „ВиК – Златни пясъци“ ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги