За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 05.07.2017 г. от 11.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Напоителни системи“ ЕАД и за утвърждаване и одобряване цени за доставяне вода на друг ВиК оператор на „Напоителни системи“ ЕАД.

05.07.2017 г.PDF документ 652.42KB Проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Напоителни системи“ ЕАД и за утвърждаване и одобряване цени за доставяне вода на друг ВиК оператор на „Напоителни системи“ ЕАД