За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 05.07.2017 г. от 11 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-77-7 от 12.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-7 от 01.02.2017 г. и вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-77-8 от 12.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявления с вх. № В-17-77-7 от 10.11.2016 г., вх. № В-17-77-1 от 01.02.2017 г., вх. № В-17-77-4 от 03.04.2017 г. и с вх. № В-17-77-2 от 28.04.2017 г.

05.07.2017 г.PDF документ 1.42MB Доклад относно заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи“ ЕАД за доставяне вода на друг ВиК оператор за периода 2017-2021 г. и на заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги