За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 05.07.2017 г. (сряда) от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-62 от 29.11.2016 г. на "Транс Евроенерджи" АД за прекратяване на лицензия № Л-203-15 от 03.04.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"

05.07.2017 г.PDF документ 422.39KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-62 от 29.11.2016 г. на "Транс Евроенерджи" АД за прекратяване на лицензия № Л-203-15 от 03.04.2006 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"