За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 27.06.2017 г. (вторник) от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД , по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за III тримесечие на 2017 г.

27.06.2017 г.PDF документ 657.37KB Доклад относно утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД , по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за III тримесечие на 2017 г.